പാറയുള്ളതിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

പാറയുള്ളതിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു
Nov 22, 2022 07:31 PM | By Susmitha Surendran

 തട്ടോളിക്കര : പാറയുള്ളതിൽ കുമാരൻ (77) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: ദേവി മക്കൾ: അജയൻ, അനീഷ്, അജിത

മരുമക്കൾ: ബീന, ബിന്ദു, ബാബു സഹോദരങ്ങൾ: രാഘവൻ, നാരായണി, ജാനു, ലീല, കമല, പരേതരായ, നാണു, വിജയൻ.

Kumaran passed away in Parayullathil

Next TV

Related Stories
പൂലുവ കുനിയിൽ നാരായണി അന്തരിച്ചു

Dec 2, 2022 01:57 PM

പൂലുവ കുനിയിൽ നാരായണി അന്തരിച്ചു

പൂലുവ കുനിയിൽ നാരായണി...

Read More >>
നടനും സംവിധായകനുമായ ശ്രീധരൻ മേപ്പയിൽ അന്തരിച്ചു

Nov 28, 2022 12:27 PM

നടനും സംവിധായകനുമായ ശ്രീധരൻ മേപ്പയിൽ അന്തരിച്ചു

നടനും സംവിധായകനുമായ ശ്രീധരൻ മേപ്പയിൽ അന്തരിച്ചു...

Read More >>
ചാക്കേരി മീത്തൽ കല്യാണി അന്തരിച്ചു

Nov 26, 2022 03:54 PM

ചാക്കേരി മീത്തൽ കല്യാണി അന്തരിച്ചു

ചാക്കേരി മീത്തൽ കല്യാണി...

Read More >>
പഴങ്കാവ് പുളിയ കാട്ടിൽ ബാബുരാജ് അന്തരിച്ചു

Nov 24, 2022 05:20 PM

പഴങ്കാവ് പുളിയ കാട്ടിൽ ബാബുരാജ് അന്തരിച്ചു

പഴങ്കാവ് പുളിയ കാട്ടിൽ ബാബുരാജ്...

Read More >>
പാലോള്ളതിൽ മീനാക്ഷി അമ്മ അന്തരിച്ചു

Nov 18, 2022 07:12 PM

പാലോള്ളതിൽ മീനാക്ഷി അമ്മ അന്തരിച്ചു

മുടപ്പിലാവിൽ പാലോള്ളതിൽ മീനാക്ഷി അമ്മ (75)...

Read More >>
തച്ചോളി പീടികയിൽ അസീസ് അന്തരിച്ചു

Nov 17, 2022 11:23 PM

തച്ചോളി പീടികയിൽ അസീസ് അന്തരിച്ചു

തച്ചോളി പീടികയിൽ അസീസ്...

Read More >>
Top Stories