ചരമം

-അഴിയൂര്‍
-ആയഞ്ചേരി
-കൊയിലാണ്ടി
-അഴിത്തല
-കുരിക്കിലാട്
-

ബിസിനസ്സ്

ബിജെപി നേതാവ് ഉമാ ഭാരതിക്ക് കൊവിഡ്

ദില്ലി : ബിജെപി നേതാവ് ഉമാ ഭാരതിക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉമാഭാരതി തന്നെ...

ടെക്‌നോളജി

ടാർ വീപ്പകൾ കൊണ്ടൊരു കാർ നിർമ്മിച്ചു ; യൂട്യൂബെന്ന പേരും

കൊച്ചി : അങ്ങിനെ ടാർ വീപ്പകൾ കൊണ്ടൊരു കാർ നിർമ്മിച്ചു. യൂട്യൂബെന്ന പേരും നൽകി...